Banneri7
Banneri6
Banneri5
Banneri4
Banneri1
Banneri3
Banneri2

Savion kylän historiaa ja Mattilankin

 

Savion kylän maa-alueet ovat kuuluneet hämäläisten erämaa-alueisiin, 
aluetta nimitettiin Leppäveden Karvakankaan pyyntialueeksi.
Noin 1500-luvun puolivälissä Pälkäneen Oksalan kylästä tuli uudisasukas  
joka rakensi erämaatalon nimeten sen Iso-Oksalaksi.
Iso-Oksalan maa-ala oli noin 10 x 20 km, se koostui nykyisistä 
Metsolahden, Puttolan, Savion, Metsoniemen ja Vuonteen alueista.
1600-luvun alussa Iso-Oksalasta erotettiin Vähä-Oksala, eli Vuonteen seutu.
 
Iso-Oksala autioitui 1600-luvun lopulla ja muutaman vuoden kuluttua tilaa 
alkoivat asuttaa Rutaset, käyttäen sukunimeä Oksanen.
Savion kylä nimettiin Jämsäläisen Erik Savion mukaan, hän tuli vävyksi 
Iso-Oksalan taloon 1700-luvun alussa. 
Yksi Savion kylän nimimiehistä oli Erik Erikinpoika Oksanen, hän toimi 
valtiopäivämiehenä, ja 1760 jaetun kantatilan toisen puolikkaan, Mattilan isäntänä.
 
Iso-Oksalan alkuperäinen paikka oli Vanhanpaikan kumpare, siellä olivat 
Mattilan lisäksi Jussila, Vilppula ja Mäkelä. Viimeisenä mäeltä siirtyi 
1890-luvulla Mäkelän rakennukset.
1800-luvulle tultaessa oli erilaisten jakojen kautta muodostuneet tilat, jotka 
vieläkin hallitsevat suurinta osaa Savion seudun maa-alasta. 
Myöhemmin Mattilan pojista Adolf Oksanen toimi kansakoulujen 
piiritarkastajana ja seminaarin mallikoulun johtajana. 
Adolf perusti myöskin Saviolle yksityisen kansakoulun, kun kunnanisät 
eivät olleet kunnalliselle koululle myötämielisiä.
 
Kun Harjun tilan omistaja Rosa Enckell lahjoitti 1920-luvulla tontin 
Savion koulurakennukselle, niin Mattilan isäntäväki lahjoitti tontin 
Seurojen Talolle joka tunnetaan nimellä Jukola. Maanomistajat lahjoittivat 
hirret Jukolan rakentamiseksi.
Jukolasta tuli aikanaan Saviolaisten kulttuurikeskus, siellä järjestettiin 
näytelmiä ja raittiusseuran tilaisuuksia. Kylän henki oli, ja on edelleen 
oppimiseen kannustava.
 
Mattilan rannassa oli Savion satama, sieltä sai kyydin Matti-laivalla 
Toivakkaan tai Vaajakoskelle. Laituri sijaitsi Onkiniemen ”äkkisyvän” 
kohdalla, siellä on myöskin rauhoitettu vanha Onkiniemen petäjä jolla on 
ikää kuin joulupukilla.
 
Mattilan tila on nykyisinJyväskylän Kaupungin omistuksessa.
Aiemmin Mattilassa toimi kesäsiirtolana ja siellä järjestettiin leirejä ja 
muita tapahtumia. Nykyisin alue on kyläläisille tärkeä virkistäytymisalue.
Mattilan rannassa on myös Koppeliniemi jonne Savion ensimmäiset 
asukkaat ovat tarinan mukaan saapuneet.
 
Tekstin koonnut Jarmo Kankainen
 
Jukolan tukkien kuorintaa (n.1925)   
Talon valmistuminen   
Onkiniemen petäjä sadan vuoden välein